Jesteśmy profesjonalnym zespołem lekarskim
z kilkunastoletnim doświadczeniem w leczeniu uzależnień
od alkoholu i powikłań poalkoholowych.


Wspólnota Anonimowych Alkoholików


Anonimowi Alkoholicy (AA) to międzynarodowa, honorowa, apolityczna, działająca w niemalże każdym kraju świata wspólnota osób, które miały lub wciąż mają problemy z alkoholem. W trakcie spotkań dzielą się one własnymi doświadczeniami, na przykład z odtruwania poalkoholowego. W ten sposób mogą pomóc zarówno sobie, jak i innym w odzyskaniu trzeźwości. Członkostwo w AA jest otwarte dla każdego, kto chce zerwać z nałogiem. Nie ma tu żadnych wymagań odnośnie wieku, wyznania czy wykształcenia uczestników spotkań.

Anonimowi Alkoholicy tworzą społeczność ponad 2 000 000 zdrowiejących alkoholików na całym świecie, a ich działalność polega na tworzeniu niewielkich grup samopomocowych. Ich celem jest zachowanie trzeźwości oraz pomoc alkoholikom w zerwaniu z nałogiem.

AA nie ma doradców, psychologów, klinik czy lekarzy. Członkowie wspólnoty pomagają sobie wzajemnie w walce z uzależnieniem. Brak tutaj centralnego organu kontroli sprawdzającego, w jaki sposób działają tego typu grupy. Ich wielkość uzależniona jest od tego, w jak dużej miejscowości odbywają się spotkania lub ile innych grup Anonimowych Alkoholików znajduje się w najbliższej okolicy.

Aby zostać częścią AA, nie trzeba się nigdzie rejestrować. Do grupy można dołączyć w dowolnym momencie i opuścić ją wtedy, kiedy poczujemy taką potrzebę.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików prowadzi grupy samopomocowe na bazie Programu 12 Kroków, który stanowi ramy samokontroli i jest drogą do wyzdrowienia z choroby alkoholowej. Polega on na tym, że pacjent przyznaje się do swojego uzależnienia i przechodzi całą historię alkoholizmu. Opisuje, jak udało mu się osiągnąć trzeźwość, w jaki sposób przebiegało odtrucie poalkoholowe oraz zwraca się do nowo przybyłych, aby dołączyli do grupy samopomocowej.

Można to zrobić znajdując w Internecie informacje na temat tego, gdzie i kiedy w naszym mieście odbywają się spotkania Anonimowych Alkoholików. Uczestnicząc w nich, spotkać można inne osoby, które borykają się z problemem alkoholowym. Ich historia może zmotywować nas do podjęcia decyzji o życiu w trzeźwości oraz skorzystania z profesjonalnej pomocy lekarzy oraz terapeutów. Jeżeli już jesteśmy w trakcie leczenia, członkostwo we wspólnocie Anonimowych Alkoholików może nas utwierdzić w podjętych działaniach mających na celu wyjście z nałogu.


« powrót do artykułów


© 2009 ODTRUWAMY.PL