Jesteśmy profesjonalnym zespołem lekarskim
z kilkunastoletnim doświadczeniem w leczeniu uzależnień
od alkoholu i powikłań poalkoholowych.


Odtrucie alkoholowe a odstawienie alkoholu


Ciąg alkoholowy prowadzić może do szeregu zaburzeń metabolicznych i umysłowych. Nagłe odstawienie napojów wyskokowych u osoby uzależnionej, która była w ostatnim czasie w ciągu alkoholowym prowadzi do powstania tak zwanego zespołu abstynencyjnego, czyli głodu alkoholowego.

Zespół odstawienia alkoholu dzieli się na trzy etapy:

Etap 1 – zaczyna się 8 godzin po przyjęciu ostatniej dawki alkoholu. Mamy wówczas do czynienia z nudnościami, bólami brzucha, nadpobudliwością, bezsennością oraz stanami lękowymi.

Etap 2 – następuje po 24-72 godzinach od ostatniego spożytego alkoholu. Wzrasta wówczas temperatura ciała i ciśnienie krwi, tętno staje się niemiarowe; pojawia się dezorientacja.

Etap 3 – dochodzi do niego po około 72 godzinach od przyjętej ostatnio dawki napoju wyskokowego. Do wspomnianych powyżej objawów dołącza gorączka, pobudzenie, agresywne zachowania, halucynacje oraz niebezpieczna dla życia osoby uzależnionej padaczka poalkoholowa.

Zespół abstynencyjny, w szczególności w 3 etapie, jest traktowany jako zagrożenie życia i powinien być leczony po nadzorem lekarza.

Odtrucia alkoholowe na 1 i 2 etapie mogą być prowadzone ambulatoryjnie lub w warunkach domowych. Na etapie 3, w szczególności po wspomnianych drgawkach, zalecany jest pobyt w ośrodku zamkniętym.

Nasza firma wykonuje odtrucia całodobowo. Czas dojazdu do pacjentów w większości przypadków nie przekracza 60 minut. Działamy na terenie Warszawy oraz miast położonych w promieniu 100 kilometrów od stolicy. Odtrucie poalkoholowe wykonujemy pod ścisłym nadzorem specjalisty, dobierając indywidualnie zestaw płynów oraz leków.

Zespół abstynencyjny może trwać około 5-7 dni. Odtruwanie ma tutaj na celu złagodzenie objawów kaca oraz zabezpieczenie przed powstawaniem groźnych dla życia objawów.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż skutki odstawienia są kwestią niezwykle indywidualną i zależą od czynników takich, jak długość czasu picia, ilość spożywanego alkoholu, uwarunkowania rodzinne czy choroby współistniejące (w tym zaburzenia zdrowia psychicznego). Alkoholizm nierzadko wiąże się z innymi nałogami – uzależnieniem od środków odurzających czy leków.


« powrót do artykułów


© 2009 ODTRUWAMY.PL